Internetowa platforma prezentacji wyników

Laboratorium Diagnostyczne Szpital Św. Ducha

w Rawie Mazowieckiej

Ul. Warszawska 14

96-200 Rawa Mazowiecka

laboratorium@szpitalrawa.pl

www.szpitalrawa.pl

Punkt Pobrań czynny od poniedziałku do soboty 700–1100

Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać adres e-mail, który podałeś(-aś)
przy wykonywaniu badania, Twój numer PESEL oraz hasło, pobrane wcześniej, a następnie kliknąć Zaloguj.

Jesli nie znasz swojego hasła, kliknij powyżej na Nowe hasło, otrzymasz je pocztą elektroniczną
na zarejestrowany w laboratorium adres. Hasło zachowa ważność przez 30 dni, ale w każdej chwili
możesz pobrać nowe.

W razie problemów z zalogowaniem lub brakiem dostępności wyników, prosimy o kontakt z laboratorium.
Logowanie do systemu