Internetowa platforma prezentacji wyników

Laboratorium Diagnostyczne Szpital Św. Ducha

w Rawie Mazowieckiej

Ul. Warszawska 14

96-200 Rawa Mazowiecka

laboratorium@szpitalrawa.pl

www.szpitalrawa.pl

Punkt Pobrań czynny od poniedziałku do soboty 700–1100

Przesłanie nowego hasła